Prkna stavební 22mm - 4m Zobrazit větší

Prkna stavební 22mm - 4m

Nový produkt

22mm, šířkově netříděná (8cm +)

Cena za 1m3: 5 500,-Kč bez DPH
Cena za 1m3: 6 655,-Kč s DPH

skladem

Více informací

6 655,00 Kč s DPH

6 655,00 Kč za 1 m3

Více informací

Prkna omítaný bok, šířkově netříděná s vlhkostí 40-60% jsou vhodná na šalování, pobití střechy a na různé stavební práce.

Pozn. 1m3 = 45,45m2

Pokud potřebujete menší množství prken, kontaktujte nás, my Vám je připravíme.

Pokud máte zájem o cer­ti­fi­ko­va­né řezi­vo urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu dle nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1. infor­muj­te nás při objed­náv­ce. Vaši objed­náv­ku při­pra­ví­me a to včet­ně pat­řič­ných cer­ti­fi­ká­tů.

Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.