Fošna 5x16 - 4m Zobrazit větší

Fošna 3x16 - 5m

Nový produkt

Cena za 1bm : 33,60,- bez DPH

Cena za 1ks : 167,80,- bez DPH

Cena za 1ks : 203,- s DPH

Balení : 1ks fošny 3x16 -5m

Skladem

Více informací

203,00 Kč s DPH

8 469,98 Kč za m3

Více informací

Pokud Vám nevyhovuje rozměr nebo délka hranolu, kontaktujte nás, vyrobíme Vám fošnu na míru.

Pokud máte zájem o cer­ti­fi­ko­va­né řezi­vo urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu dle nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1. infor­muj­te nás při objed­náv­ce. Vaši objed­náv­ku při­pra­ví­me a to včet­ně pat­řič­ných cer­ti­fi­ká­tů.

Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.