OSB 3 deska 12mm Zobrazit větší

Lať střešní impregnovaná 6x4 - 4m

Nový produkt

Cena za 1bm: 22 Kč bez DPH

Cena za 1ks:  88 Kč bez DPH
Cena za 1ks: 106,50,-  Kč s DPH

Balení : 1ks 6x4 -  4bm

Skladem

Více informací

106,50 Kč s DPH

26,62 Kč za 1bm

Více informací

Střešní lať 6x4cm je stavební materiál pro stavbu střech, jako podklad pod střešní krytinu.
Lze je využít na menší stavební konstrukce, příčky apod.

Pokud máte zájem o cer­ti­fi­ko­va­né řezi­vo urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu dle nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1. infor­muj­te nás při objed­náv­ce. Vaši objed­náv­ku při­pra­ví­me a to včet­ně pat­řič­ných cer­ti­fi­ká­tů.

Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.