Lať 5x3 Zobrazit větší

Lať 5 x 8 - 4m

Nový produkt

Cena za 1bm : 34- bez DPH

Cena za 1ks: 136,80 Kč bez DPH
Cena za 1ks: 165,50 Kč s DPH

Balení : 1ks latě 5 x 8 - 4m

Dostupná : skladem

Více informací

165,50 Kč s DPH

10 285,25 Kč za m3

Více informací

Lať 5x8 lze použít na rošty, pergoly, zahradní domečky apod.

Pokud Vám nevyhovuje rozměr nebo délka hranolu, kontaktujte nás, vyrobíme Vám lať na míru.

Pokud máte zájem o cer­ti­fi­ko­va­né řezi­vo urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu dle nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1. infor­muj­te nás při objed­náv­ce. Vaši objed­náv­ku při­pra­ví­me a to včet­ně pat­řič­ných cer­ti­fi­ká­tů.

Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.